طرح كارآفريني آموزشگاه علوم رايانه

طرح كارآفريني آموزشگاه علوم رايانه با ظرفيت 2496 هنرجو در سال خلاصه طرح موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 61/467 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 61/47 ميليون ريال سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 5/1 سال مـقـدمـه

ادامه مطلب


مطالب تصادفی